Marcaje cu caractere individuale

Marcarea zonelor cu destinație specială o facem cu ajutorul semnelor din prezentul nomenclator, spre exemplu:

Zona parcare pentru persoane cu dizabilități

La fel, proiectăm marcarea depozitelor unde numerotăm sectoarele de depozitare a materialelor. O atenție sporită acordăm delimitării zonele de siguranță și separarea circulației stivuitoarelor de cele a muncitorilor.